PÅ LETING ETTER ELEMENTER

TIL DEN PERFEKTE SKOGEN

Geir Backe Altern

29.08 - 14.09

På leting etter elementer til den perfekte skogen er volum to i en serie med utstillinger om emnet "den perfekte skogen". Den finnes ikke, den kan vel strengt tatt ikke lages, eller kan den det? Hva er en perfekt skog? Hva er en skog? Hva er perfekt?

Geir Backe Altern leter mer eller mindre konstant etter elementer til den perfekte skogen. En leting etter natur. Etter spor av kultur. Etter skjønnhet. Ting som blir tatt vare på underveis i letingen havner i et merkelig arkiv.


Geir Backe Altern (f. 1978 ) er utdannet ved Kunstakademiet i Tromsø. Han arbeider oftest med intervensjoner i det offentlige rom men også fra tid til annen med verk i den hvite kuben. 


Hans verk inneholder gjerne elementer av stedspesifikt snekkeri, og romlige øvelser med relasjonelle hensikter. Han jobber prosessuelt og vet ikke alltid hva resultatet blir før rett før åpning. Blir det ferdig? Hva er et ferdig verk? Hva er et verk? Gjenbruk, begrensninger, muligheter, arkitektur, natur, normalitetsbegrep, lekenhet, adrenalin, relasjoner og antiautoritære holdninger er noe av det Geir bryr seg om.

Geir Backe Altern er blant initiativtakerne som står bak flere kunstnerdrevne prosjekter som Verksted Mandelbrot, Indigo og Fellesverkstedet i Oslo, Kurant i Tromsø og September Split.


SearchingForThePerfectForest.wordpress.com

www.septembersplit.no   

www.fellesverkstedet.no

www.kurant.cc


Soffplaneten spilte på åpningen.